PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Avtorske pravice

Vsebine, ki so objavljene na tej spletni strani, so avtorska dela. Lastnik spletne strani je izključni nosilec materialnih avtorskih pravic na teh vsebinah, nosilci moralnih avtorskih pravic pa so poslovni sodelavci lastnika spletne strani. Neupravičena uporaba avtorskih del je prepovedana. Kršitev te prepovedi pomeni storitev kaznivih dejanj Kršitve moralnih avtorskih pravic po 147. členu Kazenskega zakonika, Kršitve materialnih avtorskih pravic po 148. členu Kazenskega zakonika in Kršitve avtorski sorodnih pravic po 149. členu Kazenskega zakonika.

Neupravičena uporaba vsebin zajema vsako uporabo, za katero lastnik spletne strani ni dal soglasja, zlasti pa reproduciranje, grafično razmnoževanje, fotografiranje, shranjevanje v elektronski obliki, vizualno snemanje, distribuiranje, prenašanje, predvajanje, prikazovanje, spreminjanje, predelovanje, in druge oblike neupravičene uporabe.

Pravice industrijske lastnine

Lastnik spletne strani je izključni nosilec pravic na znakih in posebnih oznakah za blago in storitve, ki so objavljeni na tej spletni strani, in se uporabljajo za označbo blaga in storitev lastnika spletne strani. Znake in posebne oznake za blago in storitev drugih subjektov pa lastnik spletne strani objavlja na svoji spletni strani z ustrezno pravno podlago.

Neupravičena uporaba znakov in oznak za blago ali storitve je prepovedana. Kršitev te prepovedi pomeni storitev kaznivega dejanja Neupravičene uporabe tuje oznake ali modela po 233. členu Kazenskega zakonika.

Neupravičena uporaba znakov in oznak zajema vsako uporabo, za katero lastnik spletne strani ni dal soglasja, zlasti pa opremljanje blaga ali storitev s temi znaki oziroma oznakami, ponujanje blaga oziroma storitev s temi znaki oziroma oznakami, uporaba teh znakov oziroma oznak v poslovni dokumentaciji ali v oglaševanju, in druge oblike neupravičene uporabe.